Contact

Great Britain Magazine is een uitgave van Edicola Magazines bv te Deventer.

Hoofdredacteur Aernoud Oosterholt
Eindredacteur Rick Treffers
Vormgeving studio026, www.studio026.nl

Redactieadres
Redactie Great Britain Magazine:
Gotlandstraat 40, 7418 AX, Deventer, tel. 0570-607561

Distributie
Nederland: Betapress B.V., Gilze
België: AMP bvba, Brussel

Abonnementen
Mail: edicola@spabonneeservice.nl, tel. 088-1102086

Prijzen / betalingen
Jaarabonnement (4 nummers) Nederland € 29,50 / België € 33,50
Losse nummers € 7,95 (plus verzendkosten)

Wijzigingen
Adreswijzigingen schriftelijk aan de abonnementenadministratie.

  • Website gerealiseerd door TwinDigital